Đăng ký

Soạn bài Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi- Soạn văn lớp 6

406 từ Soạn bài

   Câu 1: Đọc Đơn xin nghỉ học trong mục 1.1 SGK và cho biết đơn có những lỗi gì và nếu sửa chữa, em sẽ sửa như thế nào?

    Đơn này thiếu mục nêu quốc hiệu và mục ghi tên người viết đơn. Phần ghi người nhận đơn cũng cần ghi rõ: cô giáo chủ nhiệm lớp nào. Thiếu tên người làm đơn, thiếu ngày tháng và chữ kí của người viết đơn.

   Cách sửa: bổ sung những phần thiếu, bỏ những chỗ viết thừa.

   Câu 2: Phát hiện lỗi và nêu cách sửa lỗi đơn trong mục I.2 SGK.

   Dòng chữ ghi người nhận đơn nên viết lui ra phía giữa trang. Không cần thiết phải ghi quê quán và nghề nghiệp của bố mẹ. Câu cuối của lá đơn quá dài dòng. Thiếu mục ghi ngày tháng.

   Câu 3: Đơn ở mục 3.1 SGK sai ở chỗ nào? Vì sao?

   -  Lỗi mắc phải:

   + Lí do viết đơn không xác đáng. Bởi lẽ đang sốt cao, li bì, không thể ngồi dậy được thì làm sao có thể tự mình tự viết đơn? (dối trá)

  -  Cách sửa:

   + Thay người viết bằng tên và cách xưng hô của một phụ huynh.

   + Trình bày lại phần lí do cho thích hợp.