Đăng ký

Soạn bài Luyện tập cách làm văn biểu cảm- Soạn văn lớp 7

366 từ Soạn bài

   I. CHUẨN BỊ Ở NHÀ

  Đề bài: Loài cây em yêu.

  1. Tìm hiểu đề và tìm ý

   a. Đề yêu cầu bày tỏ tình cảm, ý nghĩ của mình đô'i với một loài cây mà mình yêu. (Chú ý các từ trong đề: loài cây, em, yêu).

   b. Tên cây mà em yêu. Nêu lí do em yêu cây (hoa thơm, trái ngon, dáng dẹp; cây cho bóng mát; nhiều kỉ niệm về cây...).

      2. Lập dàn bài

   Tham khảo dàn bài dưới đây để lập dàn bài cụ thể.

   a) Mở bài: Nêu loài cây và lí do mà em yêu thích loài cây đó.

   b) Thân bài:

    -Các đặc điểm gợi cảm của cây em yêu  

   - Cây em yêu trong cuộc sống của con người. Các đặc điểm gợi cảm của cây em yêu.

   - Cây em yêu trong cuộc sống của em

   c) Kết bài: Tình cảm của em đối với loài cây đó.

   3. Viết đoạn văn

Viết đoạn Mở bài và Kết bài.