Đăng ký

Soạn bài Danh từ( Tiếp theo)- Soạn văn lớp 6

1,489 từ Soạn bài

    I.  DANH TỪ CHUNG VÀ DANH TỪ RIÊNG

  1. Đọc câu văn sau đây và điền từ vào bảng phân loại: Vua nhớ công ơn tráng sĩ, phong là Phù Đổng Thiên Vương và lập đền thờ ngay ở làng Gióng, nay thuộc xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Điền các danh từ câu trên vào bảng phân loại:

Danh từ chung

Vua, tráng sĩ, đền thờ, làng, xã, huyện, công ơn

 Danh từ riêng

Phù Đổng Thiên Vương, Gióng, Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội

 

 

  1. Nhận xét về cách viết danh từ riêng: Chữ cái đầu tiên của mỗi bộ phận tạo thành danh từ riêng đều được viết hoa.
  2. Nhấc lại các quy tắc viết hoa đã học:

   Khi viết một danh từ riêng, ta cần viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi bộ phận tạo thành danh từ riêng đó. Cụ thể:

  • Đối với tên người, tên đất Việt Nam, mỗi bộ phận tạo thành tên riêng là một tiếng. Do đó, ta viết chữ cái đầu tiên của mỗi tiếng, ví dụ: Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Thị Sáu... Cửu Long, Ba Vì, Bến Lức...
  • Đối với tên người, tên đất nước, ngoài phiên âm qua âm Hán Việt ta viết hoa theo quy tắc viết hoa tên người, tên đất Việt Nam, ví du: Hi Lap, Ấn Độ, Tây Ban Nha..
  • Đối với tên người, tên đất nước ngoài phiên âm không qua âm Hán Việt, mỗi bộ phận tạo thành tên riêng có thể gồm nhiều tiếng. Ta viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi bộ phận, đồng thời gạch nối các tiếng trong cùng một bộ phận, ví dụ: Mát-cơ-va, Vích-to Huy-gô, Tô-mát Ê-di-sơn...

  - Tên tổ chức thường là một cụm từ. Ta viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi bộ phận tạo thành cụm từ đó, ví dụ: Quán đội Nhân dân Việt Nam, Hội cha mẹ học sinh, Nhà xuất bản Kim Đồng...

    II. BÀI TẬP

  1. Tìm danh từ chung và danh từ riêng trong câu đã cho:

    Danh từ chung: ngày xưa, miền, đất, nước, thần, nòi, rồng, con trai, tên. Danh từ riêng: Lạc Việt, Bắc Bộ, Long Nữ, Lạc Long Quân.

    2. Các từ in đậm dưới đây có phải là danh từ riêng không? Vì sao?

     a. Chim, Mây, NướcHoa đều cho rằng tiếng hót kì diệu của Họa Mi đã làm cho tất cả bừng tỉnh giấc.

       - Chim, Mây, Nước, Hoa, Họa Mi là những danh từ riêng vì chúng được coi như những nhân vật trong bài viết về tiếng hót của chim Họa Mi.

       b. Nàng Út bẽn lẽn dâng lên vua mâm bánh nhỏ...

      - Nàng được viết hoa vì là tiếng đứng đầu câu, nhưng đó không phải là danh từ riêng.

  • Út là một danh từ riêng.

     c. Khi ngựa thét ra lửa, lửa đã thiêu cháy một làng, cho nên làng đó về sau gọi là làng Cháỵ.

  • Cháy là tên làng, là một danh từ riêng.

     3. Viết lại đoạn thơ cho đúng với cách viết các danh từ riêng:

                                       Ai đi Nam Bộ

                                      Tiền Giang, Hậu Giang

                                      Ai vô Thành phố Hồ Chí Minh

                                     Rực rỡ tên vàng

                                     Ai về thăm bưng biền Đồng Tháp

                                    Việt Bắc miền Nam, mồ ma giặc Pháp

                                   Nơi chôn rau cắt rốn của ta!

                                   Ai đi Nam, Ngãi, Bình, Phú, Khánh Hòa

                                  Ai vô Phán Rang, Phan Thiết

                                 Ai lên Tây Nguyền, Công Tum, Đắc Lắc

                                Khu Nam dằng dặc khúc ruột miền Trung

                                Ai về với quê hương tạ tha thiết

                              Sông Hương, Bến Hải, Cửa Tùng...

                              Ai vô đó với đồng bào, đồng chí

                             Nói với nửa Việt Nam yêu quý

                            Rằng nước ta là của chúng ta

                           Nước Việt Nam dân chủ, cộng hòa.

shoppe