Đăng ký

Soạn bài Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ(tiếp theo)- Soạn văn lớp 6

1,460 từ Soạn bài

      I. CÂU THIẾU CẢ CHỦ NGỮ VÀ VỊ NGỮ

   Chỉ ra chỗ sai trong 2 câu sau và nêu cách sửa:

   a. Mỗi khi qua cầu Long Biên. Câu này mới có trạng ngữ chỉ thời gian, nơi chốn, còn thiếu cả C và V. Cần sửa: Mỗi khi qua cầu Long Biên, tôi (C) đều thấy tự hào về cây cầu lịch sử này (V).

  b.Câu b cũng chỉ mới có 2 trạng ngữ chỉ phương cách và thời gian. Cần sửa lại như sau: Bằng khối óc sáng tạo và bàn tay lao động của mình, chỉ trong vòng sáu tháng, nhà máy dã đóng xong con tàu du lịch đủ sức chở sáu trăm khách vượt đại dương.

   II. CÂU SAI VỀ QUAN HỆ NGỮ NGHĨA GIỮA CÁC THÀNH PHẦN CÂU

    1.Câu văn đã cho nói về dượng Hương Thư (kể cả phần in đậm).

   2. Câu trên sai chỗ: nếu viết như vậy thì đoạn "Hai hàm răng cắn chặt, quai hàm bạnh ra, cặp mắt nẩy lửa" lại gắn với chủ ngữ ta chứ không phải với nhân vật dượng Hương Thư. Cần sửa lại câu này bằng cách xóa đi 2 chữ ta thấy để dượng Hương Thư trở thành chủ ngữ của câu.

   III. LUYỆN TẬP

   1. Xác định C và V trong các câu sau:

    C: cầu; V: được đổi tên thành cầu Long Biên.

   C: lòng tôi; V: lại nhớ những năm tháng chống đế quốc Mĩ... oai hùng.

   C: tôi; V: cảm thấy chiếc cầu như chiếc võng... dẻo dai, vững.chắc.

   2. Hãy viết thêm chủ ngữ và vị ngữ phù hợp vào những chỗ trống dưới đây để tạo thành những câu hoàn chỉnh:

 a) Mỗi khi tan trường, em (C) lại về nhà ngay để mẹ em khỏi mong đợi (V).

 b.  Ngoài cánh đồng, lúa (C) lên xanh mơn mởn (V).

 c. Giữa cánh đồng lúa chín, các bác nông dân (C) đang vui vẻ gặt hái (V).

 d. Khi chiếc ô tô về đến đầu làng, đám trẻ con (C) ùa ra reo đón (V).

3. Hãy chỉ ra chỗ sai và nêu cách chữa các câu sau đây:

   a. Giữa hồ, nơi có một tòa tháp cổ kính.

   b. Trải qua mấy nghìn năm đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc ta, một dân tộc anh hùng.

  c. Nhằm ghi lại những chiến công lịch sử của quân và dân Hà Nội bảo vệ cây cầu trong những năm tháng chiến tranh ác liệt.

 -  Câu a mới chỉ có trạng ngữ chỉ nơi chốn, cần thêm c và V: Giữa hồ, nơi có một tòa tháp cổ kính, rùa lớn (C) thường bơi lên hóng nắng (V). Cũng có thể sửa như sau: Giữa hồ (C) có một tòa tháp cổ kính (V).

  - Câu b cũng thiếu c, V. Cần sửa:

  Trải qua mấy nghìn năm đấu tranh chông ngoại xâm (trạng ngữ), dân tộc ta (C) đã xứng đáng là một dân tộc anh hùng (V).

  - Câu c cũng chỉ mới có trạng ngữ chỉ mục đích. Cần thêm c, V:

   Nhằm ghi lại những chiến công lịch sử của quân và dân Hà Nội bảo vệ cây cầu trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, nhiều nhà báo (C) đã dốc công thu thập tài liệu dể viết nên những bài kí làm rung động lòng người.

   4. Các câu sau sai chỗ nào? Nên chữa như thế nào?

  a.  Cây cầu đưa những chiếc xe vận tải nặng nề vượt qua sông và bóp còi rộn vang  cả dòng sông yên tĩnh.

b.   Vừa đi học về, mẹ đã bảo Thúy sang đón em, Thúy cất vội cặp sách rồi đi ngay.

 c.  Khi em đến công trường thì Tuân gọi em và được bạn ấy cho một cây bút mới.

   - Câu a: Nếu viết như trên thì cây cầu trở thành chủ ngữ của bóp còi rộn vang... Như vậy là sai về quan hệ ngữ nghĩa.

   Cần sửa: Những chiếc xe tải nặng nề vừa bóp còi rộn vang cả dòng sông yên tĩnh vừa vượt qua cây cầu.

Câu b cũng sai về quan hệ ngữ nghĩa vì viết như vậy sẽ có nghĩa là mẹ vừa đi học về.

  - Cần sửa: Vừa đi học về, Thúy đã được mẹ bảo sang đón em.

   Câu c cũng sai về quan hệ ngữ nghĩa vi viết vậy thì người được cho bút mới lại là Tuân.

   Cần sửa: Khi em đến cổng trường thì Tuân gọi em và cho em một cây bút mới.

.