Đăng ký

Soạn bài Chữa lỗi dùng từ(tiếp Theo)- Soạn văn lớp 6

656 từ Soạn bài

    I. DÙNG TỪ KHÔNG ĐÚNG NGHĨA

 1. Chỉ ra các lỗi dùng từ trong những câu sau:

        a. Mặc dù còn một số yếu điểm, nhưng so với năm học cũ, lớp 6B đã tiến bộ vượt bậc.

 • Yếu điểm là điểm quan trọng, cần sửa lại là điểm yểu.

        b. Trong cuộc họp lớp, Lan đã được các bạn nhất trí đề bạt làm lớp trưởng.

 • Đề bạt là từ chức vụ cấp thấp cất nhắc lên chức vụ cao hơn.

        Cần sửa đề bạt thành bầu (hoặc đề cử)

       c. Nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu đã tận mắt chứng thực cảnh nhà tan cửa nát của những người nông dân.

 • Chứng thực là ghi nhận đúng sự thực (ví dụ chứng thực lời khai trong đơn; chứng thực chữ kí)
 • Cần sửa chứng thực thành chứng kiến (là chính mắt nhìn thấy).

    II. LUYỆN TẬP

       1. Gạch dưới các từ kết hợp đúng

 • Bản tuyên ngôn -  Bảng tuyên ngôn
 • Tương lai sáng lạnh- Tương lai xán lạn
 • Bôn ba hải ngoại - Buôn ba hải ngoại
 • Bức tranh thủy mặc - Bức tranh thủy mạc (thủy mặc: là mực đen hòa với nước)
 • Nói năng tùy tiên - Nói năng tự tiện

    2. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống

       a. Khinh khỉnh: tỏ ra kiêu ngạo, lạnh nhạt...

       b. Khẩn trương: nhanh, gấp và có phần căng thẳng.

      c. Băn khoăn: không yên lòng vì phải suy nghĩ, lo liệu.

     3. Chữa lỗi dùng từ:

   a) Hắn quát lên một tiếng rồi tống một cú đá vào bụng ông Hoạt.

 • Cần sửa:... rồi đá một cụ vào bụng ông Hoạt.

  b)Làm sai thì cần thực thà nhận lỗi, không nên bao biện.

 • Cần sửa:... không nên biện bạch.

   c) Chúng ta có nhiệm vụ giữ gìn những cái tinh tú của văn hóa dân tộc.

  Cần sửa:... những gì là tinh túy của văn hóa dân tộc.