Đăng ký

Soạn bài Bánh trôi nước - Soạn văn lớp 7

466 từ Soạn bài

   1: Bài thơ Bánh trôi nước thuộc thể thơ gì? Vì sao lại xác định như vậy?

   Bài Bánh trôi nước thuộc thể thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật. Vì bài thơ có bốn câu, mỗi câu bảy chữ, hiệp vần ở chữ cuối câu 1, câu 2 và câu 4.

   2: Nghĩa thứ nhất của bài thơ thuộc về nội dung miêu tả bành trôi nước khi đang được luộc chín. Nghĩa thứ 2 thuộc về nội dung phản ánh vẻ đẹp, phẩm chất và thân phận của người phụ nữ trong xă hội cũ. Từ sự gợi ý trên em hãy trả lời các câu hỏi sau:

   a) Với nghĩa thứ nhất, bánh trôi nước đã được miêu tả như một vật

thể có màu trắng của bột, hình dạng viên tròn, nếu nhào bột mà nhiều nước quá thì nát (nhão), ít nước quá thì rắn (cứng). Khi luộc trong nước sôi, bánh chín thì nối lên, bánh chưa chín thì còn chìm xuống.

Click để xem thêm các bài soạn Ngữ văn 7 tập 2

   b. Với nghĩa thứ hai, người phụ nữ được gợi lên qua một số nét:

  • Hình thề: trắng, đẹp.
  • Phẩm chất: không bị cảnh ngộ chi phối, luôn giữ lòng son sắt, thủy chung.
  • Thân phận: chìm nổi bấp bênh giữa cuộc đời.

   c. Trong hai nghĩa, nghĩa thứ hai quyết định giá trị bài thơ. Vì đó là mục đích sáng tác cửa tác giả.