Đăng ký

Đời sống của Người tinh khôn có những điểm nào tiến bộ hơn so với Người tối cổ?

Đề bài

Đời sống của Người tinh khôn có những điểm nào tiến bộ hơn so với Người tối cổ?

Hướng dẫn giải

dựa vào sgk Lịch sử 6 trang 9 và kiến thức đã học để so sánh.

Lời giải chi tiết

So với đời sống của Người tối cổ, đời sống của Người tinh khôn có sự tiến bộ hơn:

- Không sống theo bầy mà theo từng thị tộc: các nhóm nhỏ, gồm vài chục gia đình, có họ hàng gần gũi với nhau. Những người cùng thị tộc đều làm chung, ăn chung và giúp đỡ lẫn nhau trong mọi công việc.

- Biết trồng rau, trồng lúa, chăn nuôi gia súc, dệt vải, làm đồ gốm và đồ trang sức như vòng tay, vòng cổ.

- Đời sống được cải thiện hơn, thức ăn kiếm được nhiều hơn và sống tốt hơn, vui hơn.

shoppe