Đăng ký

Soạn bài Chính tả: Trận bóng dưới lòng đường- Soạn tiếng việt lớp 3

        1. Tập chép bài Trận bóng dưới lòng đường (từ “Một chiếc xích lô” đến hết) 

      Nhìn SGK chép lại đoạn văn đã cho đúng, đẹp.

     2. Điền vào chỗ trống và giải câu đố như sau:

        a. “tr" hay “ch”

 Mình tròn mũi nhọn 

Chẳng phải bò, trâu

Uống nước ao sâu

Lên cày ruộng cạn

        * Là cái bút mực

       b. “iên” hay “iêng”:

            Trên trời có giếng nước trong

        Con kiến chẳng lọt, con ong chẳng vào.

       Là quả dừa

   3. Viết vào vở những chữ còn thiếu trong bảng sau :

Số thứ tự

Chữ

Tên chữ

1

q

quy

2

r

e-rờ

3

s

ét-sì

4

t

5

th

tê hát

6

tr

tê-e-rờ

 

Số thứ tự

Chữ

Tên chữ

7

u

u

8

ư

ư

9

V

10

X

ích-xì

11

y

i dài