Đăng ký

Soạn bài Chính tả( Nhớ-Viết): Vẽ quê hương - Soạn tiếng việt lớp 3

 1. Nhớ - viết bài Vẽ quê hương (từ đầu đến “Em tô đỏ thắm")

    Học thuộc bài thơ và viết lại đoạn thơ theo yêu cầu

   2. Điền vào chỗ trống:

      a. s hay x như sau:

Một nhà sàn đơn sơ vách nứa

Bốn bên suối chảy, cá bơi vui

   Ánh đèn khuya còn sáng lưng đồi.

   b. ươn hay ương? như sau:

- Mồ hôi mà đổ xuống vườn.

Dâu xanh lá tốt . vấn vương tơ tằm.

- Cá không ăn muối cá ươn

Con cãi cha mẹ trâm đường con hư