Đăng ký

Soạn bài Chính tả( Nhớ -Viết): Ông tổ nghề thểu - Soạn tiếng việt lớp 3

   I. HƯỚNG DẪN CÁCH VIẾT

   Viết đúng và trình bày đoạn 1 của bài. Chú ý viết hoa cốc chữ cái đầu câu và tên riêng. Ghi đúng các dấu câu (dấu phẩy, dấu chấm) và tiếng có dấu hỏi, dấu ngã.

  II. HƯỚNG DẪN LÀM BÀI TẬP

  1. Điền vào chỗ trống tr hay ch như sau:

   Chăm chỉ, trở thành, trong triều, trước thử thách, xử trí, làm cho, kính trọng, nhanh trí, truyền lại cho nhân dân.

   2. Đặt dấu hỏi hay dấu ngã trên các chữ in đậm như sau:

   Từ nhỏ, ông đã nổi, tuổi, đỗ tiến sĩ, hiểu rộng, cần mẫn, lịch sử, cả thơ lẫn văn, của nước ta.