Đăng ký

Soạn bài Chính tả (Nghe-Viết): Trần Bình Trọng - Soạn tiếng việt lớp 3

      1.  Hướng dẫn viết

   a) Nghe - viết chính xác bài “Trần Bình Trọng”. Chú ý viết hoa cắc từ đứng đầu các câu và các danh từ riêng như: “Năm, Nguyên, Trần Bình Trọng, Giặc, Ta, Nam, Bắc, Giặc, Khi”.

   b) Các tên riêng trong bài chính tả: “giặc Nguyên, Trần Bình Trọng, nước Nam, đất Bắc”.

   2. Hướng dẫn làm bài tập

   2.1. Điền vào chỗ trống:

   a) l hay n?

NGƯỜI CON GÁI ANH HÙNG

   “Chị Võ Thị Sáu..., nay là huyện... Chị làm liên lạc... Nhiều lần... luồn sâu... để nắm tình hình. Có lần... ném lựu đạn

    b) iêt hay iêc?

 TIẾNG BOM PHẠM HỒNG THÁI

   “Biết tin... dự tiệc... tiêu diệt... Công việc... xách chiếc cặp... phòng tiệc... diệt năm tên thực dân...”.