Đăng ký

Soạn bài Chính tả (Nghe-Viết): Tiếng đàn - Soạn tiếng việt lớp 3

 

   I. HƯỚNG DẪN VIẾT

   Nghe - viết đúng chính tả đoạn văn đã cho. Viết hoa các chữ cái đầu câu và tên riêng của một địa danh. Chú ý các tiếng có thanh hỏi  thanh ngã, các vần “iêng, ươn, uông, ươi, iếc, uyên” để viết cho đúng.  

   II. HƯỚNG DẪN LÀM BÀI TẬP

   Câu 2: Thi tìm nhanh.

   a/ Các từ gồm 2 tiếng, trong đó tiếng nào cũng bắt dầu bầng âm “s” và “x” như sau:

   Bắt đầu bằng âm “s”: so sánh, suýt soát, sôi sục, sung sướng, sang sảng, sồn sồn, sóng sánh, sinh sôi, san sẻ, song song, sàn sóc, suôn sẻ...

   Bắt đầu bằng âm “x”: xuýt xoa, xương xẩu, xồng xộc, xông xáo, xốn xang, xốp xộp, xanh xao, xao xuyến...

   b/ Các từ gồm hai tiếng, trong đó tiếng nào cũng mang thanh hỏi, thanh ngã, như sau:

 -  Thanh hỏi: cửa sổ, mảnh vải, giải thể, khởi thảo, khởi thủy, loảng xoảng, bẩn thỉu...

 - Thanh ngã: lã chã, lãng đãng, lõa xõa, mũm mĩm, ngã ngũ, nghễnh ngãng, nghĩa sĩ, ngữ nghĩa, nhũng nhiễu...