Đăng ký

Soạn bài Chính tả( Nghe- Viết):Thì thầm - Soạn tiếng việt lớp 3

    Câu 1: Nghe- viết bài : Thì thầm

   Viết đúng chính tả và trình bày đẹp bài thơ “Thì thầm” của Phùng Ngọc Hùng. Viết hoa các chữ cái đầu câu. Viết tách thành 2 khổ thơ riêng biệt. Chú ý các chữ: ong, bướm, mênh, mông để viết cho đúng.

    Câu 2: Đọc và viết đúng tên một số nước Đông Nam Á:

   Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Phi-líp-pin, Thái Lan, Xin-ga-po. (Riêng Thái Lan đều viết hoa cả hai chữ. Còn lại các nước khác thì chỉ viết hoa chữ cái đầu. Giữa các chữ có ngang nối).

   Câu 3: a/ Điền vào chỗ trống tr hay ch và giải câu đố, như sau:

 Lưng đằng trước, bụng đằng sau

Con mắt ở dưới, cái đầu trên.

      (Là cái chân).

        b/ Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã. Giải câu đố như sau:

    Một ông cầm hai cây sào

Đuổi đàn cò trắng chạy vào trong hang.

         (Tay cầm đũa và cơm vào miệng).