Đăng ký

Soạn bài Chính tả(Nghe-Viết): Rước đèn ông sao - Soạn tiếng việt lớp 3

       HƯỚNG DẪN VIẾT

- Viết đúng và trình bày đẹp đoạn văn xuôi đã cho. Chú ý chữ viết hoa: Tết, Trung thu, Mẹ Tâm, Tâm, Tâm, Em (các chữ có thanh ngã: “đã, vẫn, cỗ, mỗi”, các chữ có thanh hỏi.  " quả bưởi, quả ổi, nải”.        

   HƯỚNG DẪN LÀM BÀI TẬP

      Câu 2:

   a/ Tìm và viết tiếp tên các đồ vật, con vật như sau:

  -   Bắt đầu bằng "r" : rương, rổ, rá, rồng, rùa, rắn, rết, ròng rọc, rựa, roi,răng.                      

  -  Bắt đầu bằng “d”: dao, dây, dép, dù, dê, dế, dơi.

  -  Bắt đầu bằng “gi”: giường, giá, giày, giấy, giun, gián...

   b/ Viết vào vở những tiếng có nghĩa mang vần “ên” hoặc "ênh"

   - Bập bênh, lệnh, dập dềnh, công kênh, mênh mông...

   - Lên, trên, đến, mến, bên, trên...