Đăng ký

Soạn bài Chính tả( Nghe-Viết): Ông ngoại - Soạn tiếng việt lớp 3

    1. Nghe - viết bài: Ông ngoại (từ “Trong cối vắng lặng của ngôi trường" đến "đời đi học của tôi sau này").

   * Bạn đọc em viết, em đọc bạn viết rồi kiểm tra cho

    2.a. Tìm 3 tiếng có vần oay: xoay, loay hoay

       b. Tìm 3 tiếng cổ vần oai: hoài, loài, xoài.

   3. Tìm các từ

     a. Chứa tiếng bắt đầu bằng d, gi, r có nghĩa:

    Làm cho ai việc gì đó: giúp dỡ

   Trái nghĩa với hiền lành: dữ tợn

   Trái nghĩa với vào: ra

  b. Chứa tiếng cố vần ân, âng có nghĩa:

    Khoảng đất trống trước hoặc sau nhà: sân

    Dùng tay đưa một vật lên: nâng

   Cùng nghĩa với chăm chỉ, chịu khó: cần cù