Đăng ký

Soạn bài Chính tả(Nghe-Viết): Nhớ lại buổi đầu đi học - Soạn tiếng việt lớp 3

    1. Nghe — viết bài: Nhớ lại buổi đầu đi học (từ “Cũng như tôi" đến hết).

       * Bạn đọc em viết, em đọc bạn viết rồi kiểm tra cho nhau

     2. Điền vào chỗ trông “eo” hay “oeo” như sau:

   -  Nhà nghèo, đường ngoằn ngoèo, cười ngặt nghẽo, ngoẹo đầu, ngoắt ngoéo, ngoẻo cổ.

   3. Tìm các từ:

   a.Chứa tiếng bắt đầu bằng s, x có nghĩa:

  • Cùng nghĩa với chăm chỉ: siêng năng
  • Trái nghĩa với gần: xa
  • Nước chảy rất mạnh và nhanh: xiết

   b. Chứa tiếng có vần ươn, ương có nghĩa:

  • Cùng nghĩa với thuê: mướn
  • Trái nghĩa với phạt: thưởng
  • Làm chín bằng cách đặt trực tiếp lên than lửa: nướng