Đăng ký

Soạn bài Chính tả(Nghe-Viết): Người mẹ - Soạn tiếng việt lớp 3

   1. Nghe - viết bài Người mẹ (SGK trang 30)

   * Bạn đọc, em viết. Em đọc, bạn viết rồi kiểm tra cho nhau.

    Tên riêng trong bài chính tả: Thần Chết, Thần Đêm Tối. Các
tên riêng ấy đều được viết hoa tất cả các chữ cái đầu.

   2.   a. Điền vào chỗ trống d hay r? Giải câu đố như sau.

Hòn gì bằng đất nặn ra

Xếp vào lò lửa nung ba bốn ngày

Khi ra da đỏ hây hây

Thân hình vuông vắn đem xây cửa nhà

                                                                                         ( Là  Viên gạch - hòn gạch)

     b. Trắng phau cày thửa ruộng đen

                                                  (Là viên phấn trắng)

    3. Tìm các từ

     a. Chứa tiếng bắt đầu bằng d, gi, r có nghĩa:

       Hát nhẹ và êm cho trẻ ngủ: ru

       Có cử chỉ lời nói êm ái dễ chịu: dịu dàng

       Phần thưởng trong cuộc thi hay trò chơi: giải thưỏng

      b. Chứa tiếng có vần ân hoặc âng có nghĩa:

       Cơ thể của người: thân thể

       Cùng nghĩa với nghe lời: vâng lời

       Dụng cụ đo trọng lượng: cái cân