Đăng ký

Soạn bài Chính tả(Nghe-Viết): Người lính dũng cảm - Soạn tiếng việt lớp 3

   1. Nghe — viết bài Người lính dũng cảm (từ “Viên tướng khoát tay” đến hết).

   * Em đọc bạn viết, bạn đọc em viết rồi kiểm tra cho nhau, chữa lại những chữ viết sai.

   2 a. Điền vào chỗ trống n hay l

   Hoa lựu nở đầy một vườn đỏ nắng

   Lũ bướm vàng lơ đãng lướt bay qua.

   b. en hay eng

-Tháp Mười đẹp nhất bông sen 

Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ.

-Bước tới Đèo Ngang bọng xế tà

Cỏ cây chen đá, lá chen hoa

-Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.

   Ghi lại những từ còn thiếu

số thứ tự

Chữ

Tên chữ

1

n

en-nờ

2

ng

en nờ giê

3

ngh

en nờ giê hát

4

nh

en nờ hát

5

o

o

 

Số thứ tự 

Chữ  

Tên chữ

6

ô

ô

7

ơ

  ơ

8

 p

9

ph

  pê hát