Đăng ký

Soạn bài Chính tả (Nghe-Viết): Ngôi nhà chung - Soạn tiếng việt lớp 3

    Câu 1: Chính tả: Nghe-viết: Ngôi nhà chung

   Viết đúng chính tả và trình bày đẹp đoạn văn đã cho. Chú ý các tiếng, từ có vần và thanh dễ lẫn lộn sau: “tập quán riêng, mỗi, trái đất, bảo vệ, nghèo, bệnh tật”.

  Câu 2: Điền vào chỗ trống:

     a/ l hay n như sau:

   - nương đỗ, nương ngô, lưng đeo gùi, tấp nập đi làm nương, vút lên.

    b/ V hay d như sau:

   - Về làng, dừng trước cửa. Xe dừng, máy vẫn nổ, vừa bốp kèn, vỗ cửa xe, thằng Năm về, vội vàng đứng dậy, chạy vụt ra đường.

 Câu 3: Đọc và chép lại 2 câu văn:

   a/ Cái lọ lục bình lóng lánh nước men nâu.

   b/ Vinh và Vân vô vườn dừa nhà Dương.