Soạn bài Chính tả (Nghe - Viết): Lời kêu gọi toàn dân thập thể dục - Soạn tiếng việt lớp 3

Hướng dẫn giải

   Câu 1: Nghe viết: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục.

   Viết đúng chính tả và trình bày đẹp đoạn văn đã cho. Chú ý viết hoa các chữ cái đầu mỗi câu và ghi đúng dấu hỏi, dấu ngã ở các từ sau: giữ, chủ, khỏe, mỗi, cả, thể, bổ, bồn, mỗi.

   Câu 2: Điền vào chỗ trống:

   a/ s hay x như sau: bác sĩ, mỗi sáng, xung quanh, thị, ra sao, sút.

   b/ in hay inh: lớp mình, điền kinh, có tin, học sinh.

Có thể bạn quan tâm