Đăng ký

Soạn bài Chính tả (Nghe-Viết): Liên hợp quốc - Soạn tiếng việt lớp 3

    Câu 1: Nghe- viết: Liên hợp quốc

   Viết đúng chính tả và trinh bày đẹp đoạn văn đã cho. Chú ý các con số ngày, tháng, năm có dấu ngang nối giữa (ngày thành lập tổ chức Liên hiệp quốc và ngày Việt Nam trở thành thành viên của tổ chức này) để viết cho đúng.

  Câu 2: Chọn từ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:

     a/ triều hay chiều như sau:

  - Buổi chiều, thủy triều, triều đình, chiều chuộng, ngược chiều, chiều cao.               *

    b/ hếch hay hết như sau:   

  - Hết giờ, mũi hếch, hỏng hết.

   lệch hay lệt: lệt bệt, chênh lệch.

   Câu 3: Chọn 2 từ ở bài tập số 2 đặt câu với mỗi từ đó như sau:

  - Thủy triều:       Nước thủy triều dâng lên rất cao.

  - Chiều chuộng: Cả nhà ai cũng chiều chuông bé Mi.