Đăng ký

Soạn bài Chính tả( Nghe- Viết):Dòng suối thức - Soạn tiếng việt lớp 3

   Câu 1: Chính tả Nghe- viết: Dòng suối thứ

   Viết đúng chính tả, trình bày đẹp bài thơ lục bát. Viết hoa các chữ cái  đầu các dòng thơ. Hai câu cuối viết tách thành một khổ riêng. 

  Câu 2: Tim các từ:

   a/ Chúa tiếng bắt đầu bằng tr hoặc ch có nghĩa sau:

    - Khoảng không bao la chứa trái đất và các vì sao vũ trụ.

    - Nơi xa tít táp, tưởng như trời và đất giáp nhau ở đó chân trời.

  b/ Chứa tiếng có thanh hỏi hoặc ngã có nghĩa như sau:

   Khoảng không bao la chứa trái đất và các vì sao.

   Đó là từ: “vũ trụ”.

   Loại “tên” dùng để đẩy tàu vũ trụ bay vào không gian. Đó là từ “tên lửa”.

   Câu 3: a/ Điền vào chỗ trống tr hay ch trong bài “Lời ru” theo thứ tự sau:

   - Đỏ trời, mưa trong mắt, hẳn trong câu hát, chớ vơi trong bồ, chân cứng đá mềm, trăng khuyết, trăng tròn.

   b/ Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi, ngã như sau (trong bài “Cả nhà đi học”).

   - Mẹ cũng thưa thầy, chào cô, bố cũng chào cô thưa thầy; cả nhà, điểm xấu, cả nhà, mười điểm, như thể, ba điểm mười.