Đăng ký

Soạn bài Chính tả( Nghe-Viết): Cóc kiện Trời- Soạn tiếng việt lớp 3

 

      Câu 1: Nghe-Viết : Cóc kiện Trời (Đoạn văn ở SGK TV3, tập 2, trang 124)

   Viết đúng chính tả, trình bày đẹp đoạn văn đã cho. Chú ý hoa các chữ cái đầu câu và tên riêng củạ các nhân vật: Cóc ,Cua...

    Câu 2: Đọc và viết đúng tên một số nước Đông Nam Á.

   - Bru-nây, Căm-pu-chia, Đông Ti-mo, In-đô-nê-xi-a, Lào.

    Câu 3: Điền vào chỗ trống:

   a/  s hay x như sau:

   - Cây sào, xào nấu, lịch sử, đối xử.

   b/ o hay ô như sau:

   - Chín mọng, mơ mộng, hoạt động, ứ đọng.