Đăng ký

Soạn bài Chính tả(Nghe- Viết) Cô giáo tí hon - Soạn tiếng việt lớp 3

   1. Nghe — viết bài Cô giáo tí hon (từ “Bé treo nón” đến “ríu rít đánh vần theo”)

   * Bạn đọc em viết, em đọc bạn viết tự kiểm tra cho nhau.

  2. Tìm những tiếng có thể ghép với các tiếng cho trước như sau:

  - Xét, sét: xem xét, đất sét, sấm sét, tra xét, xét hỏi, tiếng sét, phán xét, v.v.

  - xào, sào: xì xào, xáo xào, chiên xào, xào xạc, cây sào, yến sào...

  - xinh, sinh: xinh xắn, xinh đẹp, xinh xinh... sinh trưởng, sinh thái, học sinh, sinh viên, giáo sinh, sinh sôi, sinh nở

 - gắn, gắng: hàn gắn, gắn kết, cố gắng, gắng sức

 - nặn, nặng: nặng lòng, nặng gánh, nhào nặn

 - khăn, khăng: khăn quàng, khó khăn, khăn gói, khăng khít , khăng khăng...