Đăng ký

Soạn bài Chính tả( Nghe-Viết): Các em nhỏ và cụ già- Soạn tiếng việt lớp 3

      1.  Nghe -viết bài Các em nhỏ và cụ già (đoạn 4).

      Bạn đọc em viết, em đọc bạn viết rồi kiểm tra cho

      2. Tìm các từ:

    a. Chứa tiếng bắt đầu bằng "gi, d, r” có nghĩa sau:

      - Làm sạch quần áp chăn màn bằng cách vò, chải, giũ trong nước: giặt

      - Có cảm giác khó chịu ở da như bị bỏng: rát

      - Trái nghĩa với ngang: dọc

Text Box: \

     b. Chứa tiếng có vần “uôn, uông” có nghĩa sau:

      - Trái nghĩa với vui: buồn

     -  Phần nhà được ngăn bằng tường vách...: buồng

      -  Vật bằng kim loại phát ra tiếng kêu báo hiệu: chuông