Đăng ký

Soạn bài Chính tả(Nghe-Viết) Bài tập làm văn - Soạn tiếng việt lớp 3

1 Nghe — viết bài: Bài tập làm văn (SGK trang 48)

* Bạn đọc hay người thân đọc em viết và đọc bạn viết, rồi kiềm tra cho nhau.

 2. Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống như sau 

        a. Khoeo chân

        b. Người lẻo khoẻo

        c. Ngoéo tay

  3. Điền s hay x như sau:

  • Tay siêng làm lụng mắt hay kiếm tiền.
  • Cho sâu, cho sáng mà tin cuộc đời. 

   b. Đặt dấu hỏi hay dấu ngã trên chữ in đậm như sau 

    - Tôi lại nhìn như đôi mắt trẻ thơ.

     Tổ quốc tôi. Chưa đẹp thế bao giờ.

     Xanh núi, xanh sông, xanh đồng, xanh biển

     Xanh trời, xanh của những ước mơ.