Đăng ký

Soạn bài Chính tả (Nhớ-Viết): Bài hát trồng cây- Soạn tiếng việt lớp 3

  Câu 1: Nhớ viết: Bài hát trồng cây ( Từ đầu đến " Mau lớn lên từng ngày")

 Câu 2 Điền vào chỗ trống:

 a/ “rong, dong hay giong” như sau:

  - Rong ruổi, rong chơi, thong dong, trống rong cờ mở, gánh hàng rong.

 b/ “rủ hay rũ” như sau:

  - Cười rũ rượi, nói chuyện rủ rỉ, rủ nhau đi chơi, mệt rũ, lá rủ xuống mặt hồ.

   Câu 3: Chọn 2 từ ngữ ở bài tập 2 để đặt câu như sau: 

   - Thong dong: Sáng nay chủ nhật, chúng em thong dong dạo mát trên đường làng.

   - Rũ rượi: Câu chuyện vui Hòa vừa kể làm cho cả lớp ôm bụng cười rũ rượi.