Đăng ký

Soạn bài Chính tả (Nghe-Viết): Bác sĩ Y-éc-xanh- Soạn tiếng việt lớp 3

Câu 1: Nghe viết : Bác sĩ Y-éc-xanh( Từ "Tuy nhiên, tôi với bà đến "được rộng mở, bình yên")

Câu 2:

  a/ Điền vào chỗ trống d, gi, r. Giải câu dố như sau:

    - Dáng hình, rừng xanh, rung mành, (là gió)

   b/ Đặt dấu hỏi, ngã trên chữ in đậm và giải câu đố

    - Từ biển, lơ lửng, cõi tiên, thơ thẩn, (là giọt nước mưa)

Câu Viết lời giải câu đố vừa tìm được ở bài tập số (2).  

   a/ Gió.

  b/ Giọt nước mưa.