Đăng ký

Soạn bàiChính tả(Nghe-Viết): Âm thanh thành phố - Soạn tiếng việt lớp 3

   1.  Nghe — viết bài Âm thanh thành phố (từ “Hải đã ra Cẩm Phả cho đến hết).

   * Bạn và em thay nhau đọc, viết rồi kiểm tra cho nhau

   2. Tìm 5 từ có vần “ui”, 5 từ có vần "uôi" như sau:

 

   - ui: lúi húi, cặm cụi, bụi bặm, núi non...

   - uôi: cái đuôi, buổi sáng, tuổi tác, đuổi bắt...

   3. a) Tìm các từ bắt đầu bằng d, gi, r có nghĩa sau:

     Có tính nết, nét mặt, hình dáng.... gần như nhau: giống

    Phần còn lại của cây lúa sau khi gặt: “rạ”

    Truyền lại kiến thức kinh nghiệm... “dạy”

   b) Chứa tiếng có vần ăc, ăt có nghĩa sau:

    - Ngược với phưomg Nam: Bắc

    - Bấm đứt ngọn cây, hoa lá: ngắt

    - Trái nghĩa với rỗng: đặc.