Đăng ký

Soạn bài Chính tả: Mùa thu của em- Soạn tiếng việt lớp 3

  1.  Tập chép bài Mùa thu của em.

   * Nhìn sách giáo khoa chép lại bài Mùa thu của em đúng, đẹp.

   Tìm tiếng có vần oam thích hợp:

  1. Sóng vỗ oàm oạp
  2. Mèo ngoạm miếng thịt
  3. Đừng nhai nhồm nhoàm

   Tìm các từ.

   a. Chứa tiếng bắt đầu bằng n, l có nghĩa:

  • Giữ chặt trong lòng bàn tay: nắm
  • Rất nhiều: lắm
  • Gạo dẻo để thổi xôi, làm bánh: gạo nếp

   b. Chứa tiếng có vần en, eng có nghĩa sau:

  • Loại nhạc cụ phát ra âm thanh nhờ thổi hơi vào: kèn
  •  Vật bằng sắt, gõ vào thì phát ra tiếng kều: kẻng
  •  Vật dựng cơm cho mỗi người trong bữa àn: chén