Đăng ký

Chính tả: Ai là thủy tổ loài người- soạn tiếng việt 5

Câu 1. Nghe - viết: 

   Ai là thủy tổ của loài người?

Câu 2. Tìm các tên riêng trong mẩu chuyện vui dưới đây và cho biết những tên riêng đó được viết như thế nào.

       Dân chơi đồ cổ (SGK TV5 tập 2 trang 70).

   Các tên riêng trong bài là: Khổng Tử, Chu Văn Vương, Ngũ Đế, Cửu Phủ, Khương Thái Công.

   Cách viết: Viết hoa chữ cái đầu tiên của các tiếng có trong tên riêng đó.