Đăng ký

Câu hỏi 2 trang 23 Lịch sử 6 Kết nối tri thức| Bài 5: Xã hội nguyên thủy

Đề bài

Câu hỏi 2 trang 23 sgk Lịch sử 6 Kết nối tri thức

Những nét chính về đời sống vật chất, đời sống tinh thần của người nguyên thủy trên đất nước Việt Nam. Dựa vào khai thác kênh hình và thông tin ở mục 2 bài 5: Xã hội nguyên thủy trang 23 sgk Lịch sử 6 Kết nối tri thức.

Hướng dẫn giải

 

* Đời sống vật chất của người nguyên thủy trên đất nước Việt Nam:

  • Người nguyên thủy ở Việt Nam có sự tiến bộ và cải tiến về công cụ lao động theo thời gian. 

  • Người nguyên thủy ở Việt Nam chủ yếu sinh sống tại các hang động, các túp lều lợp bằng cỏ hoặc lá cây.

  • Có sự chuyển biến từ phương thức lao động săn bắt, hái lượm sang trồng trọt, chăn nuôi.

* Đời sống tinh thần của người nguyên thủy trên đất nước Việt Nam:

  • Biết làm đồ trang sức bằng vỏ ốc biển, đất nung…

  • Viết chế tạo các loại nhạc cụ vẽ tranh ở trên vách hang động 

  • Có tục chôn người chết và hình thành đời sống tâm linh phong phú.