Đăng ký

Câu hỏi 2 - Mục 3 - Tiết 34 - Trang 123 - SGK Địa lí 8

Đề bài

Hãy nêu những thuận lợi và khó khăn do lũ gây ra ở đồng bằng sông Cửu Long.

Hướng dẫn giải