Đăng ký

Câu 2 - Mục 3 - Tiết học 39 - Trang 137 - SGK Địa lí 8

Đề bài

Là một nước ven biển, Việt Nam có thuận lợi gì trong phát triển kinh tế?

Hướng dẫn giải