Đăng ký

Câu 2 - Mục 2 - Tiết học 33 - Trang 120 SGK Địa lí 8

Đề bài

Em hãy tìm trên hình 33.1 (SGK trang 118) các hồ nước Hòa Bình, Trị An, Y-a-ly, Thác Bà, Dầu Tiếng và cho biết chúng nằm trên những dòng sông nào?

Hướng dẫn giải