Đăng ký

Bài 5 trang 121 SGK Sinh học 10

Đề bài

Cần phải nhận thức và thái độ như thế nào để phòng tránh lây nhiễm HIV

Hướng dẫn giải

Hiện nay chưa có vacxin phòng HIV hữu hiệu, cho nên cần phải có lối sống lành mạnh, loại trừ các tệ nạn xă hội. Đảm bảo vệ sinh khi truyền máu, ghép tạng, không xăm mình và không tiêm chích ma túy. Khi mẹ đã bị nhiễm HIV thì không nên sinh con.