Đăng ký

Bài 3 trang 16 SGK Địa lí 11

Đề bài

Hãy lập bảng trình bày về một số vấn đề môi trường toàn cầu theo gợi ý sau:

Vấn đề môi trường

Nguyên nhân

Hậu quả

Giải pháp

Biến đổi khí hậu

 

 

 

 

Ô nhiễm nguồn nước ngọt

 

 

 

Suy giảm đa dạng sinh vật.

 

 

 

Vấn đề môi trường

Nguyên nhân

Hậu quả

Giải pháp

Biến đổi khí hậu

 

 

 

 

Ô nhiễm nguồn nước ngọt

 

 

 

Suy giảm đa dạng sinh vật.

 

 

 

Hướng dẫn giải

Vấn đề môi trường

Nguyên nhân

 

Hậu quả

Giải pháp

Biến đổi khí hậu

- Khí CO2 tăng đáng kể.

- Khí thải công nghiệp và sinh hoạt, - Khí CFCs.

- Hiệu ứng nhà kính, Trái Đất nóng lên.

- Mưa axit.

 

- Thủng tầng ô dôn

- Sử dụng hệ thống công nghệ để xử lí các khí độc trước khi thải ra bầu khí quyển.

Ô nhiễm nguồn nước ngọt

- Chất thải công nghiệp và sinh hoạt chưa qua xử lí.

- Sự cố tràn dầu, đắm tàu, rửa tàu…

 

- Có khoảng 1,3 tỉ người trên toàn cầu bị thiếu nước sạch.

- Xử lí nước thải công nghiệp và sinh hoạt trước khi đổ vào sông ngòi, biển.

- Xử phạt nặng những xí nghiệp nhà máy xả thải bừa bãi.

Suy giảm đa dạng sinh vật

- Khai thác, đánh bắt trái phép và quá mức.

- Nhiều loài sinh vật bị tuyệt chủng hoặc nguy bị tuyệt chủng.

- Mất đi nhiều loài sinh vật, gen di truyền, nguồn thực phẩm, thuốc chữa bệnh, nguồn nguyên liệu sản xuất…

- Nghiêm cấm khai thác trái phép và quá mức tài nguyên rừng, biển.

- Duy trì các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, khu dữ trữ sinh quyển…

- Xử lí nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Đầu tư tàu thuyền, phương tiện, khuyến khích đánh bắt xa bờ.

Vấn đề môi trường

Nguyên nhân

 

Hậu quả

Giải pháp

Biến đổi khí hậu

- Khí CO2 tăng đáng kể.

- Khí thải công nghiệp và sinh hoạt, - Khí CFCs.

- Hiệu ứng nhà kính, Trái Đất nóng lên.

- Mưa axit.

 

- Thủng tầng ô dôn

- Sử dụng hệ thống công nghệ để xử lí các khí độc trước khi thải ra bầu khí quyển.

Ô nhiễm nguồn nước ngọt

- Chất thải công nghiệp và sinh hoạt chưa qua xử lí.

- Sự cố tràn dầu, đắm tàu, rửa tàu…

 

- Có khoảng 1,3 tỉ người trên toàn cầu bị thiếu nước sạch.

- Xử lí nước thải công nghiệp và sinh hoạt trước khi đổ vào sông ngòi, biển.

- Xử phạt nặng những xí nghiệp nhà máy xả thải bừa bãi.

Suy giảm đa dạng sinh vật

- Khai thác, đánh bắt trái phép và quá mức.

- Nhiều loài sinh vật bị tuyệt chủng hoặc nguy bị tuyệt chủng.

- Mất đi nhiều loài sinh vật, gen di truyền, nguồn thực phẩm, thuốc chữa bệnh, nguồn nguyên liệu sản xuất…

- Nghiêm cấm khai thác trái phép và quá mức tài nguyên rừng, biển.

- Duy trì các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, khu dữ trữ sinh quyển…

- Xử lí nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Đầu tư tàu thuyền, phương tiện, khuyến khích đánh bắt xa bờ.