Đăng ký

Bài 2 trang 9 SGK Địa lí 8

Đề bài

Dựa vào bảng 2.1 hãy vẽ biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa vào vở học và xác định địa điểm này thuộc kiểu khí hậu nào.

Bảng 2.1. Nhiệt độ và lượng mưa trung bình tháng tại Thượng Hải (Trung Quốc)

Hướng dẫn giải

⟹ Đây là điểm thuộc kiểu khí hậu cận nhiệt gió mùa.