Đăng ký

Bài 2 - Trang 73 - SGK Địa lí 8

Đề bài

Quan sát hình 20.1 (SGK trang 70) và kiến thức đã học, điền vào bảng theo mẫu (SGK trang 73) một số đặc điểm tiêu biểu của khí hậu, cảnh quan tự nhiên của châu Á.

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn.

shoppe