Trong nửa sau thế kỉ XX, xuất hiện 3 "con rồ...

Câu hỏi: Trong nửa sau thế kỉ XX, xuất hiện 3 "con rồng" kinh tế Châu Á ở Đông Bắc Á là

A. Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan. 

B. Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông. 

C. Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. 

D. Nhật Bản, Hồng Kông, Đài Loan.