Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam t...

Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, cho biết nước ta nhập khẩu chủ yếu loại mặt hàng nào sau đây?

A. Máy móc, thiết bị, phụ tùng

B. Công nghiệp nặng và khoáng sản

C. Nông – lâm – thủy sản

D. Công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp