Trong cuộc gặp gỡ không chính thức...

Câu hỏi: Trong cuộc gặp gỡ không chính thức của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô và Tổng thống Mĩ G. Bush đầu tháng 12-1989 đã cùng tuyên bố

A. chấm dứt việc chạy đua vũ trang.

B. hạn chế vũ khí hạt nhân hủy diệt

C. chấm dứt Chiến tranh lạnh.

D. giữ gìn hòa bình, an ninh cho nhân loại.