Những nước nào gia nhập Liên minh...

Câu hỏi: Những nước nào gia nhập Liên minh châu Âu cuối cùng để nâng EU lên 25 nước?

A. Hi Lạp, Tây Ban Nha.     

B. Anh, Alien

C. Mười nước ở Đông Âu.    

D. Phần Lan, Áo.