Khu vực có dải đồi trung du rộn...

Câu hỏi: Khu vực có dải đồi trung du rộng nhất nước ta nằm ở

A. rìa Đồng bằng sông Hồng

B. Tây Nguyên

C. Đông Nam Bộ

D. Bắc Trung Bộ