Sự sụp đổ của Chủ nghĩa xã hội ở L...

Câu hỏi: Sự sụp đổ của Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu đã tác động như thế nào đến tình hình thế giới?

A. Chấm dứt cuộc chạy đua vũ trang trên quy mô toàn cầu

B. Chủ nghĩa xã hội lâm vào thời kì thoái trào, trật tự hai cực Ianta tan rã

C. Mĩ vươn lên xác lập trật tự thế giới “một cực”.

D. Thúc đẩy sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn cầu