Sự kiện nào đánh dấu mối quan hệ đồng minh c...

Câu hỏi: Sự kiện nào đánh dấu mối quan hệ đồng minh chống phát xít giữa Mĩ và Liên Xô tan vỡ

A. Sự ra đời của khối quân sự NATO

B. Sự phân chia phạm vi ảnh hưởng và khu vực đóng quân của Mĩ và Liên Xô tại Hội nghị Ianta

C. Liên Xô và các nước Đông Âu thành lập Tổ chức Hiệp ước Vácsava

D. Sự ra đời của Học thuyết Truman và Chiến tranh lạnh