Mệnh đề nào sau đây sai khi...

Câu hỏi: Mệnh đề nào sau đây sai khi nói về quang điện trở?

A. Quang điện trở thường được lập với các mạch khuếch đại trong các thiết bị điều khiển bằng ánh sáng, trong các máy đo ánh sáng.

B. Bộ phận quan trọng nhất của quang trở là một lớp chất bán dẫn gồm hai điện cực.

C. Quang trở thực chất là một điện trở mà giá trị của nó thay đổi theo nhiệt độ. 

D. Quang điện trở được chế tạo dựa trên hiệu ứng quang điện trong.