Duyên hải Nam Trung Bộ có hoạt độn...

Câu hỏi: Duyên hải Nam Trung Bộ có hoạt động dịch vụ hàng hải phát triển mạnh do

A. tỉnh nào cũng giáp biển, vùng biển rộng

B. là cửa ngõ ra biển của Tây Nguyên, Campuchia

C. ít chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc

D. có nhiều vịnh nước sâu để xây dựng cảng