Chiến thắng Bình Giã (12 - 1964) đã góp phần...

Câu hỏi: Chiến thắng Bình Giã (12 - 1964) đã góp phần làm phá sản chiến lược chiến tranh nào của Mĩ?  

A. "Chiến tranh đơn phương"  

B. "Chiến tranh đặc biệt"  

C. "Chiến tranh cục bộ"

D. "Việt Nam hóa" chiến tranh