Nguyên nhân chủ yếu rừng rậm xanh quanh năm...

Câu hỏi: Nguyên nhân chủ yếu rừng rậm xanh quanh năm có nhiều tầng cây là do

A. nhiều loài cây sinh trưởng mạnh, chiếm hết diện tích của các loài còn lại.

B. trong rừng không đủ nhiệt độ và độ ẩm cho cây cối sinh trưởng.

C. mỗi loài cây thích hợp với điều kiện ánh sáng, nhiệt độ và độ ẩm khác nhau.

D. đất trong rừng nghèo dinh dưỡng, thường xuyên bị rửa trôi.